Từ ngày 20/6 đến hết tháng 11, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hà Nội diễn ra triển lãm chuyên đề Nét vàng son - Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng.

Tại đây, công chúng được giới thiệu khoảng 100 hiện vật gỗ cổ sơn son thếp vàng có niên đại từ thời Lê, Nguyễn (tức là từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20)./.