Bộ Ngoại giao Triều Tiên để ngỏ khả năng đáp trả Mỹ bằng một vụ thử bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh chưa từng thấy trên Thái Bình Dương./. 
(Vnews)