Theo tin của KCNA, việc phá bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri diễn ra theo quy trình sau: dùng thuốc nổ đánh sập các đường ống, bịt lối vào, di dời tất cả cơ sở quan sát và nghiên cứu cũng như kết cấu đơn vị bảo vệ.

Lực lượng bảo vệ cùng các nhà nghiên cứu cũng sẽ được rút khỏi đây và bãi thử sẽ đóng cửa hoàn toàn./.