Sáng 22/5, tại Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao (E30) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cũng đã tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn cũng tăng cường lực lượng trực chiến 24/24, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu Ngoại giao trước, trong và sau bầu cử.

Các cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn E30 đã có mặt tại khu vực bầu cử số 3, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội để cùng với cử tri địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đây là một trong 7 tổ bầu cử mà Trung đoàn E30 tham gia bỏ phiếu, bầu ra các đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Sau khi hoàn thành việc bầu cử, cán bộ chiến sỹ toàn Trung đoàn sẽ tiếp tục duy trì công tác ứng trực 100% quân số có mặt tại đơn vị.