Với quy định mới của Trung Quốc, khoảng 2/3 của tổng số phế liệu nhựa mỗi năm của các nước châu Âu được xuất sang thị trường này giờ đang bế tắc. Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiến hành phân tích lệnh cấm của Trung Quốc và đưa ra những giải pháp phù hợp để xử lý lượng rác thải nhựa khổng lồ./.

(VNEWS)