Seoul đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Hàn Quốc có trường tiểu học phải đóng cửa vì thiếu học sinh.

Trước đó, thành phố này đã phải sáp nhập 2 trường tiểu học làm một. Số lượng học sinh giảm mạnh đang trở thành một hiện tượng mà từ trước đến nay chỉ xảy ra tại khu vực nông thôn và hải đảo./.