Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nói về tiến độ truy thu thuế Uber.

Liên quan tới quyết định truy thu Uber gần 67 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Uber mới nộp 13 tỷ đồng.

Vấn đề theo Thứ trưởng là phía Uber không mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam nên việc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản theo quy định./.