Sáng 3/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại địa chỉ: http://daihoidang.vn./.
(Vnews/Vietnam+)