Vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có thể bị phạt 1 tỷ đồng - là mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng,… được quy định tại nghị định 139 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018 tới đây./.