Khoảng giữa thế kỷ này, tần suất lũ lụt tại các vùng duyên hải, đặc biệt là tại các khu vực nhiệt đợi sẽ tăng lên đáng kể do nước biển dâng - ảnh hưởng của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Hiện, mực nước biển thế giới tăng trung bình 3-4 mm mỗi năm, cao hơn khoảng 30% so với thập kỷ trước. Dự báo đến cuối thế kỷ này, nước nước biển trung bình toàn cầu sẽ tăng khoảng 2,5m./.