Dù được coi là ngành công nghiệp then chốt nhưng ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam mới chỉ ở những bước ban đầu trong chuỗi giá trị của ngành điện tử và đang phụ thuộc chủ yếu vào các doanh nghiệp FDI.

Đây là nhận định được đưa ra trong tại “Hội thảo Công bố Báo cáo cuối cùng chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Việt Nam năm 2016 – 2017” diễn ra sáng ngày 28/3 tại Hà Nội./.