Nghiên cứu của Frost & Sullivan tại 6 thị trường thương mại điện tử chính trong ASEAN - gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam kết luận, doanh thu từ thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trong ASEAN có thể tăng với tốc độ 17,7% mỗi năm – từ mức 11,2 tỷ USD vào năm 2015 lên 25,2 tỷ USD trong năm 2020.

Theo Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2015, giá trị mua hàng trực tuyến của 1 người trong năm 2015 ước tính là 160 USD, doanh thu từ thương mại điện tử bán lẻ ước đạt 4,07 tỷ USD.

Hãng dự đoán Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất để trở thành thị trường thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2020./.