Các học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2020 gồm em Lý Hải Đăng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng); em Nguyễn Hoàng Dương (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); em Phạm Trung Quốc Anh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); em Đàm Thị Minh Trang (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định)./.

(Vnews/Vietnam+)