Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ dân số sống ở khu vực đô thị trên cả nước ngày càng tăng.

Cũng trong 3 thập kỷ qua, số lượng các đô thị ở Việt Nam đã tăng vọt từ 480 lên 830 đô thị, tức là trung bình mỗi năm có hơn 10 đô thị mới được hình thành.