Với một lực lượng lao động lên đến gần 300 triệu người, ASEAN nhận thấy tầm quan trọng của việc tạo việc làm, nâng cao chất lượng lao động và tạo điều kiện an sinh xã hội cho người lao động, bởi đây là động lực to lớn trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội.

Việc thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN đã mở ra nhiều cơ hội cho các nước thành viên trong đó có Việt Nam. Theo Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, với Việt Nam - quốc gia hiện có tới 60% lao động phi chính thức, cam kết việc chuyển đổi này sẽ mở ra cơ hội việc làm ước tính lên tới 6 triệu lao động vào năm 2020.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 24 tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào từ ngày 10-16/5 đã bàn thảo rất kỹ về tầm quan trọng của việc chuyển đổi việc làm phi chính thức sang chính thức nhằm thúc đẩy việc làm bền vững trong khu vực./.

Kiểm tra tivi LCD trước khi xuất xưởng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)