Một nhóm chuyên gia y tế cộng đồng, chuyên gia về động vật và nhà khoa học săn virus ở các nước, trong đó có Việt Nam sẽ phối hợp với các nhà nghiên cứu Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)