Ngày 22/3 tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Chương trình diễn tập quốc tế với chủ đề “Các mối đe dọa tấn công từ chối dịch vụ mới.”

Đây là chương trình được tổ chức thường niên về sự cố an toàn mạng của các tổ chức ứng cứu sự cố máy tính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Năm nay chương trình có sự tham gia của 28 đơn vị thành viên APCERT từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ và 4 đơn vị khách mời từ Đức, Ai Cập, Pakistan và Nigeria.

Đội Việt Nam tham dự diễn tập với khoảng 200 đại biểu và các kỹ thuật viên thuộc hơn 100 đơn vị thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố, chủ quản của hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ ngành, tình, thành phố, doanh nghiệp, hiệp hội… trên cả nước.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tạo môi trường thực hành, cọ xát thực tế công tác ứng cứu sự cố và tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực xử lý tình huống tấn công mạng xuyên biên giới co đội ngũ cán bộ kỹ thuật an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Thực tế các cuộc tấn công mạng lớn đều có sử dụng các máy chủ dặt tại nước ngoài.

Do vậy công tác phối hợp quốc tế trong quá trình ứng cứu sự cố là điều kiện quan trọng để xử lý dứt điểm nguồn gốc cuộc tấn công và các vấn đề liên quan./.