Sáng 8/12, trong khuôn khổ Khóa Bồi dưỡng cao cấp về Hội nhập quốc tế dành cho các Vụ trưởng các bộ, ngành và Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm “Việt Nam và những dấu ấn trong vai trò Chủ tịch ASEAN” nhằm mang đến cho các cán bộ làm công tác đối ngoại những thông tin, quan điểm chính xác về sự kiện này./.

(Vnews/Vietnam+)