Theo kết quả khảo sát được Mastercard công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 7 về tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo với 31,4%, cao hơn Mỹ là 30,7%.

Các nhà phân tích cho rằng, sự trỗi dậy của những người phụ nữ giỏi giang, đầy tham vọng cần được xem như là một cơ hội tốt cho nền kinh tế./.