Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng cho biết, vụ đầu độc tôm nuôi ở Sóc Trăng khiến gần 1 triệu con giống chết hết, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Dung dịch kẻ xấu đổ xuống ao tôm nghi là thuốc diệt giáp xác, làm cho tôm chết ngay lập tức và tồn lưu trong đất khiến khu vực nhiễm độc không thể nuôi tôm trở lại./.