Do đánh giá nguy cơ các trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này cao hơn trước nên Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định các trường hợp cách ly tập trung sau khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần./.

(Vnews)