Cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, thời gian qua, nhiều vụ tham nhũng lớn đã bị phát hiện và đưa ra ánh sáng, trong đó có không ít các quan chức đã từng được kỳ vọng, từng được hưởng những đãi ngộ của nhà nước trong các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng.