VASEP cho biết năm 2017, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,78 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2016. Trung Quốc, Hong Kong là thị trường lớn nhất của con cá tra trong năm 2017.

VASEP dự báo, năm 2018, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,85 tỷ USD./.