Kỳ thi của học sinh lớp 12 năm nay sẽ là "kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020" thay vì "kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia."

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 sẽ do từng địa phương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra đề thi thống nhất trên toàn quốc với 1 đề thi chính và 1 đề thi dự phòng; sau đó in, sao, chuyển phát đề cho hội đồng thi địa phương. Với các môn thi trắc nghiệm, mỗi học sinh trong 1 phòng thi có 1 mã đề.

Các giáo viên của địa phương được huy động tham gia công tác coi thi dựa trên một số nguyên tắc như đổi chéo giáo viên coi thi giữa các trường, giáo viên dạy môn nào không coi thi môn đó... Các điểm thi có trách nhiệm thực hiện quản lý bài thi và sau kỳ thi trách nhiệm quản lý thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương./.

(Vnews/Vietnam+)