1.032 án tử đã được thi hành trên toàn cầu trong năm 2016 - giảm 37% so với năm trước đó, theo số liệu của tổ chức Ân xá Quốc tế.

Con số này không bao gồm Trung Quốc, quốc gia với số người bị tử hình nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Hiện không rõ con số chính xác, nhưng đã có ước tính cho rằng số người bị tử hình ở Trung Quốc phải lên tới hàng ngàn./.

(Vietnam+)