Chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào ngày 25/6/1950, các lực lượng Triều Tiên nhanh chóng chiếm giữ Seoul và các vùng đất khác của Hàn Quốc song một liên minh quân đội Liên hợp quốc, do Mỹ dẫn đầu, đã can thiệp đẩy lùi quân Triều Tiên đến tận biên giới Trung-Triều./.