Thường xảy ra vào các tháng mùa Hè ở mỗi bán cầu, bão còn được gọi là gió xoáy hay lốc xoáy tùy theo khu vực. Chúng hình thành ở các vùng nước ấm trên đại dương. Đó là những khu vực có nhiệt độ nước biển đạt 26,6 độ C hoặc cao hơn, tại mức độ sâu khoảng 50 mét./.