Cuba và Mỹ đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ từ tháng 12/2014. Tháng 7/2015, hai nước đồng ý thông qua một thỏa thuận lịch sử nhằm tái thiết lập toàn bộ quan hệ ngoại giao, bị cắt đứt hồi năm 1961. Tiến trình này đã có bước nhảy vọt vào tháng 5/2015, khi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ thiết lập năm 1962 vẫn còn hiệu lực và chỉ có thể được Quốc hội bãi bỏ. Lệnh cấm vận này đã khiến Cuba bị thiệt hại hơn 1,1 nghìn tỷ USD./.