Năm 2009, một cuộc điều tra đã được tiến hành để bóc những lớp vỏ đầu tiên của một vụ tham nhũng khổng lồ, trong đó Petrobras đóng vai trò trung tâm. Cuộc điều tra này mở màn cho một cuộc điều tra lớn hơn diễn ra vào năm 2014, với biệt danh "Chiến dịch Rửa xe"./.