Tiêu hủy vũ khí hóa học là một quá trình phức tạp, đầy rủi ro và mất nhiều thời gian.

Có hai phương pháp hủy chính là thiêu hủy và trung hòa. Cả hai đều nhằm mục đích tách các chất hóa học - sarin, khí mù tạt hoặc VX - khỏi thuốc nổ và các bộ phận kim loại của vũ khí./.