HIV có thể lây từ một người bị nhiễm sang một người khác qua trao đổi dịch cơ thể như máu, sữa mẹ, tinh trùng hay dịch âm đạo. Nó không thể lây qua các hành động như hôn, ôm, bắt tay hay dùng chung đồ đạc, thức ăn và nước uống.