Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Chiều 26/11, tại Nhà khách Bộ Tư lệnh Hải quân, Hải Phòng, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).

Phát biểu tại lễ ký kết, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm, khẳng định, sự hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với Viện Hàn lâm từ lâu đã diễn ra ở một số đơn vị trực thuộc.

Đây là sự hợp tác giữa cơ quan chiến lược tác chiến, có lực lượng quân sự quan trọng nhất là trong tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, với cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định đường lối, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

Với chức năng và nhiệm vụ của Viện Hàn lâm, việc hợp tác với Bộ Tư lệnh Hải quân là hết sức có ý nghĩa và mang lại những kết quả tích cực trên nhiều phương diện, chia sẻ những thông tin quan trọng để các nhà khoa học hiểu biết sâu sắc những đối tượng tác chiến cũng như đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu mới cho Viện Hàn lâm.

Thực tế cho thấy, nhờ sự phối hợp chặt chẽ về lực lượng của Bộ Tư lệnh Hải quân, đoàn Khảo cổ học của Viện Hàn lâm đã thám sát những tư liệu trên biển, từ đó bổ sung thêm những bằng chứng mang tính pháp lý, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy, việc Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết Thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhận được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh trong việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối nhằm xác định các nhiệm vụ hợp tác, trao đổi thông tin hữu ích đóng góp xây dựng luận cứ và chiến lược toàn diện đối với những vấn đề hai bên cùng quan tâm, cùng nhau xây dựng chương trình nghiên cứu chung, tổ chức triển lãm tư liệu lịch sử góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, phục vụ công cuộc phát triển bền vững của đất nước và môi trường hòa bình trên thế giới, hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Viện Hàn lâm lên tầm cao mới.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, những năm qua, Viện Hàn lâm đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã có nhiều cuộc trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan của Bộ Tư lệnh.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ, tiềm năng và thế mạnh mỗi bên; qua đó tạo nền tảng hình thành cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa hai bên trong công tác, nhất là các hoạt động tuyên truyền biển, đảo.

Đặc biệt là tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương IV khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.”

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh mong muốn nhận được sự quan tâm và triển khai tích cực, có trách nhiệm cao giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa những điều khoản của Thỏa thuận hợp tác thành các chương trình, nội dung để phối hợp hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả cao./.