Ngày 14/12, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và trao Huân chương cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: đất nước bước sang một giai đoạn mới đòi hỏi Viện phải tích cực, chủ động hơn nữa, phát huy những thành tựu đã đạt được, truyền bá những thành tựu đó vào cuộc sống. Các cán bộ của Viện cũng cần đổi mới tư duy, phương pháp nghiên cứu, nâng cao tầm nhìn, xác định đúng những vấn đề cần thiết để nghiên cứu. Viện cần tạo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ trong nghiên cứu khoa học, chú trọng đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ đầu ngành và cán bộ kế cận.
 
Trong 55 năm qua, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học để hoạch định đường lối và chính sách phát triển kinh tế, xây dựng và thực hiện đường lối đối ngoại, mở cửa và hội nhập.

Nhiều bộ sách có giá trị khoa học đã được xuất bản như Tổng tập văn học dân gian người Việt, Sử thi Tây Nguyên, Kho tàng ca dao người Việt, Kho tàng tục ngữ người Việt, Tổng tập văn học Việt Nam... góp phần gìn giữ di sản văn hóa đồng bào các dân tộc.

Gần 10 ngàn đơn vị chữ Nôm của người Việt đã được đưa vào bảng mã chuẩn quốc tế IRG/ISO. Báo cáo quốc gia về phát triển con người Việt Nam năm 2001 của Viện đã nhận Giải thưởng của Cơ quan phát triển Liên hợp quốc. 18 công trình khoa học được giải thưởng Hồ Chí Minh.
 
Những thành tích nghiên cứu về lịch sử, dân tộc và tôn giáo của Viện đã góp phần giáo dục nhân sinh quan và thế giới quan cho thế hệ trẻ đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và là nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý ở cấp trung ương và địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)