Ngày 16/1, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị Vinh danh Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu lần thứ hai nhằm tôn vinh, biểu dương những Kiểm sát viên, Điều tra viên có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tới dự và vinh danh 111 gương mặt tiêu biểu của ngành Kiểm sát.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định năm 2012, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định phát động toàn Ngành thực hiện cuộc vận động "Xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm."

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi và Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát để chọn ra 563 người xuất sắc nhất. Từ đó đã lựa chọn và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định công nhận 111 Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu của Ngành năm 2012.

111 cán bộ được vinh danh tại buổi lễ là những cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ thực tiễn hoạt động công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp. Đây cũng là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về bản lĩnh, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nghiệp vụ điều tra tội phạm, là những tấm gương tiêu biểu của Ngành trên mặt trận phòng, chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ công lý.

Việc tổ chức tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu là một hoạt động thiết thực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm,” đồng thời là một biện pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu được vinh danh.

Để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành trong gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân phải tích cực, chủ động tham gia vào việc hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống pháp luật.

Tập trung chỉ đạo hai dự án luật rất quan trọng, đó là Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi và Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị, nhất là việc chuẩn bị thành lập Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, phân công chuyên sâu theo từng loại việc, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Ngành, đồng thời tạo tiền đề cho việc thành lập hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 4 cấp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng chỉ đạo toàn ngành phải đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bao gồm việc tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng tin tưởng với hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen, vòng nguyệt quế cho 111 Kiểm sát viên tiêu biểu của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012./.

Quang Vũ (TTXVN)