Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập diễn ra sáng 10/10, tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông cho biết Viện tập trung vào ba nhóm giải pháp đột phá với mục tiêu đến năm 2020 trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu Việt Nam.

Trong 10 năm qua, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông đã thực hiện tốt công tác tư vấn chính sách, nâng cao chất lượng và số lượng xuất bản các ấn phẩm khoa học, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác quốc tế.

Các nghiên cứu của Viện đã cung cấp luận cứ khoa học xác thực, đưa ra những đánh giá, kiến nghị gửi tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Tuy vậy, những vấn đề của khu vực châu Phi và Trung Đông đang ngày càng trở nên phức tạp, nhất là lĩnh vực chính trị như phong trào dân chủ, sự trỗi dậy của Hồi giáo, đặc biệt là lực lượng quá khích, tác động của những nhân tố ngoài khu vực.

Những vấn đề đó sẽ có tác động sâu sắc nhiều mặt đối với Việt Nam, đòi hỏi Viện phải có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hiện đại hơn để tạo ra được những công trình nghiên cứu có chất lượng cao, ý nghĩa thiết thực; nâng cao năng lực nghiên cứu, tìm hiểu, dự báo nhằm phục vụ cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu có trình độ cao; mở rộng mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu ở trong và ngoài nước nhằm tư vấn, hỗ trợ Viện trong việc xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu; khai thông, mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác lớn ở khu vực châu Phi và Trung Đông.

Về nghiên cứu, Viện gắn nghiên cứu khu vực với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước, trong đó đặc biệt coi trọng gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn, nghiên cứu với tư vấn chính sách và tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp./.
Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)