Chiều 13/9, Viện nghiên cứu Trung Quốc (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện nghiên cứu Trung Quốc, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao và nhấn mạnh những kết quả nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu Trung Quốc. Viện đã gắn chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai. Nhiệm vụ tư vấn chính sách của Viện có những bước phát triển vượt bậc, trong đó có những phát hiện, nhìn nhận, báo cáo kịp thời để đưa ra những kiến nghị phù hợp. Điểm mạnh của Viện là đoàn kết, ổn định, quy tụ được một đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước phục vụ cho công tác liên kết nghiên cứu.

Các sản phẩm khoa học do Viện chủ trì được công bố đã góp phần cung cấp những thông tin cơ bản, toàn diện và tương đối có hệ thống về Trung Quốc trên các lĩnh vực… Qua đó, độc giả Việt Nam có cách nhìn khoa học, khách quan về Trung Quốc đương đại, nhất là về công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và những người quan tâm tìm hiểu về Trung Quốc, góp phần đào tạo đội ngũ các nhà Trung Quốc học của Việt Nam.

Một số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu về những vấn đề nổi bật như quan hệ Việt-Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, những vấn đề đặt ra và đối sách xử lý của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đặc biệt bộ sách “Biên niên về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc” do Viện chủ trì biên soạn đã được dư luận hoan nghênh và đánh giá tốt.

Thời gian tới, Viện nghiên cứu Trung Quốc tiếp tục duy trì 3 định hướng nghiên cứu lớn là Trung Quốc truyền thống, đương đại và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhưng xác định hướng nghiên cứu đương đại là trọng tâm.

Về hướng này, Viện tập trung phân tích, dự báo về sự phát triển của Trung Quốc đến năm 2020 và 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; những tác động từ sự phát triển hay trỗi dậy của Trung Quốc đối với cục diện thế giới, khu vực và Việt Nam; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị nhằm tận dụng, khai thác những cơ hội và giảm thiểu những thách thức./.