Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) Nguyễn Thúy Anh đã tiếp Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Eric Normand Thibeault.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các hoạt động trong không gian Pháp ngữ, việc triển khai các chương trình của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và việc tăng cường vai trò của các hoạt động hợp tác văn hóa, kinh tế, chính trị trong không gian Pháp ngữ.

Chủ tịch APF Nguyễn Thúy Anh cho biết Hội nghị lần thứ 7 vùng châu Á-Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-3/12 với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong Nghị viện” và “Việc làm cho sinh viên Pháp ngữ sau khi tốt nghiệp và vai trò của tiếng Pháp.”

Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương Eric Normand Thibeault khẳng định Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương luôn ủng hộ các hoạt động của Phân ban Việt Nam và của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại khu vực.

Ông Eric Normand Thibeault cũng cho biết sẽ tham gia Hội nghị lần thứ 7 vùng châu Á-Thái Bình Dương và cam kết nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường, củng cố không gian Pháp ngữ tại khu vực và trên thế giới./.