Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (bên phải) trong buổi hội đàm với ông Choe Jaehyeong, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc. (Ảnh: BTC)

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam bày tỏ mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với kiểm toán Hàn Quốc qua việc tìm chủ đề chung để kiểm toán.

[‘Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường’]

Đây là nội dung tại buổi hội đàm của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc với ông Choe Jaehyeong, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc ngày 20/9. Cuộc hội đàm là một trong những hoạt động tại Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) đang diễn ra ở Hà Nội.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy kiểm toán công nghệ thông tin.

“Hiện chúng tôi đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tương đối hiện đại và một số phần mềm thực hành để hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán xây dựng cơ bản hay kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán ngân sách,” ông nói.

Ông nêu ví dụ về trường hợp Việt Nam đã đưa công nghệ siêu âm cộc bê tông để xác định phần chìm cọc, từ đó so sánh thực tế với dự toán để tính ra số có thể thất thoát.

Tuy nhiên, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng, kiểm toán công nghệ thông tin là lĩnh vực Hàn Quốc đã làm rất tốt. Ông bày tỏ mong muốn cử kiểm toán viên sang Hàn Quốc để học hỏi về lĩnh vực này.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đưa đề xuất, hai bên có thể tìm chủ đề chung để kiểm toán rồi sau đó cùng trao đổi kinh nghiệm. Chủ đề chung có thể về công nghệ thông tin hoặc môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn hai cơ quan giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong kiểm toán. Ông cho biết sẽ có chỉ đạo để phía Hàn Quốc lập kế hoạch cụ thể về vấn đề trên./.