Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi làm Trưởng đoàn đã tham dự cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 17 (IMCWP-17) tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ 30/10-1/11.

Trên 100 đại biểu đại diện cho 58 đảng từ 48 nước trên thế giới đã tham dự cuộc gặp với chủ đề “Nhiệm vụ của các đảng cộng sản và công nhân tăng cường cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản, các cuộc chiến tranh đế quốc và chủ nghĩa phátxít, giải phóng giai cấp và các dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.”

Các đại biểu đã tập trung đánh giá diễn biến nổi bật của tình hình quốc tế, bản chất của các tiến trình kinh tế-chính trị-xã hội đang diễn ra cùng với các nguy cơ leo thang xung đột vũ trang, căng thẳng xã hội tại các khu vực trên thế giới.

Tại cuộc gặp, các ý kiến nhất trí cho rằng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng mang tính cơ cấu của chủ nghĩa tư bản đang diễn ra hết sức trầm trọng và tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực đế quốc theo quy luật vốn có đang đẩy mạnh bần cùng hóa quần chúng nhân dân, mở rộng phiêu lưu can thiệp vũ trang, đẩy mạnh quân sự hóa, phátxít hóa, đặt nhân loại trước những nguy cơ hết sức to lớn.

Các đại biểu cũng chia sẻ thông tin về những phát triển mới trong hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân tại các nước, nhấn mạnh yêu cầu cần tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi lý luận và phối hợp hành động chung giữa các đảng cộng sản, công nhân và lực lượng tiến bộ trong tình hình hiện nay; khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng.

Cuộc gặp đã nhất trí thông qua quy chế của Nhóm làm việc nhằm tăng cường sự đồng thuận và hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đảng cộng sản và công nhân quốc tế trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch phối hợp các hoạt động chung, trong đó có việc đẩy mạnh đoàn kết với nhân dân Cuba, Palestine, Venezuela, Syria và Ukraine.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực đóng góp tại các phiên họp, tiếp xúc với nhiều đoàn đại biểu quốc tế tham dự cuộc gặp để bàn biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới./.