Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Ngày 6/11 tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra Đại hội các Cơ quan kiểm toán tối cao ASEAN (ASEANSAI) lần thứ 4, với sự tham dự của các Tổng kiểm toán, lãnh đạo ngành kiểm toán các nước ASEAN.

Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội.

Đại hội cũng vinh dự được Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone đến dự và phát biểu khai mạc. Đại hội lần này là sự kiện quan trọng đối với ASEANSAI, là thời điểm để nhìn lại những gì mà tổ chức này đã làm được sau 2 năm ASEAN trở thành một cộng đồng chung (31/12/2015).

Phát biểu chào mừng Đại hội, bà Viengthong Siphandone, Phó Chủ tịch ASEANSAI, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, cho biết kể từ ngày ASEANSAI được thành lập (16/11/2011), tổ chức kiểm toán 10 nước đã gia nhập và không ngừng phát triển, nhằm hoàn thành mục tiêu mà ASEANSAI đề ra, tập trung xây dựng năng lực chuyên môn kiểm toán nhà nước cho các tổ chức kiểm toán của các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền và tăng cường quản lý tốt.

[Tăng cường hợp tác giữa kiểm toán nhà nước Việt Nam và Indonesia]

Ngoài ra, ASEANSAI còn nhấn mạnh hợp tác nội bộ và với bên ngoài nhằm từng bước nâng cao vai trò của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Song song với những thành quả đã đạt được, ASEANSAI cũng đã tự củng cố, kiện toàn trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng với tình hình thay đổi và nhu cầu phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là sự phát triển trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của các quốc gia thành viên…

Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone cho biết Đại hội là cơ hội tốt để lãnh đạo kiểm toán các nước ASEAN trao đổi và đề ra kế hoạch hoạt động của mình, góp phần giúp cho Cộng đồng ASEAN thực hiện tầm nhìn một cách hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như xây dựng nhà nước pháp quyền, bình ổn tài chính-tiền tệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, khuyến khích đầu tư…

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã cùng nhau đánh giá kết quả làm việc của các ủy ban ASEANSAI nhiệm kỳ 2016-2017; xác định mục tiêu chiến lược của hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề ra các chương trình, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc trong nhiệm kỳ qua và xác định những nhiệm vụ cần làm trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm và xác định những mục tiêu kiểm toán chung giữa các quốc gia nhằm đảm bảo cho việc phát triển bền vững của các quốc gia cũng như của cộng đồng.

Đại hội đã bầu Kiểm toán Nhà nước Lào làm Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2018-2019; Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục được tin tưởng giao phó làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2019; Kiểm toán Nhà nước Indonesia tiếp tục làm Tổng thư ký ASEANSAI giai đoạn 2018-2019. Đại hội cũng thông qua chương trình hành động của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2018-2019.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, tiến sỹ Hồ Đức Phớc cho biết kể từ khi thành lập vào năm 2011, ASEANSAI đã có những đóng góp hết sức tích cực trong việc tăng cường năng lực cho các SAI, chẳng hạn như giữa các thành viên của ASEANSAI đã tổ chức các hội thảo, các hội nghị và các cuộc tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm của các SAI có kinh nghiệm cho những SAI chưa có kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ các loại tài liệu và hỗ trợ về cơ sở vật chất ở những lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường; kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán hoạt động. Đây là những thứ rất cần thiết để cho các SAI tự tăng cường năng lực của mình và phát triển, đồng thời hướng tới mục tiêu là kiểm toán chung từng chủ đề.

Theo tiến sỹ Hồ Đức Phớc, với tư cách là 1 trong 4 quốc gia sáng lập ASEANSAI và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban chiến lược, trong thời gian qua, Kiểm toàn Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chiến lược một cách xuất sắc, đồng thời có những đóng góp trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia và cùng với các quốc gia thực hiện mục tiêu chung của ASEANSAI; tích cực tham gia hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chia sẻ những kinh nghiệm và những qui trình, qui phạm trong kiểm toán nhà nước, đặc biệt là những qui trình mà kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện và có thế mạnh.

Tổng Kiểm toàn Nhà nước khẳng định Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành, Ban Thư ký, các Ủy ban và tất cả các thành viên ASEANSAI tham gia tích cực, có hiệu quả và trách nhiệm trong mọi hoạt động chung của ASEANSAI./.

Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ngành kiểm toán 10 nước ASEAN. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Lãnh đạo 10 cơ quan kiểm toán ASEAN chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Quang cảnh Đại hội ASEANSAI lần IV. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Kiểm toán Nhà nước Campuchia bàn giao chức Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2018-2019 cho Kiểm toán Nhà nước Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)