Hội nghị Thanh tra châu Á lần thứ 11 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 3-5/11 với sự tham gia của đại diện các cơ quan thanh tra nghị viện hoặc thanh tra chính phủ đến từ hơn 20 nước và nền kinh tế châu lục.

Trong tham luận tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Văn Sản đã đề cập và chia sẻ quan điểm về việc cải cách hành chính để góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Theo ông Sản, những năm gần đây, cải cách hành chính ở Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ qua cải cách, hệ thống thể chế, pháp luật về kinh tế và tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước từng bước được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế; hình thành cơ chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền dân chủ của nhân dân.

Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương từng bước được điều chỉnh, sắp xếp hợp lý hơn và bớt chồng chéo, bước đầu hình thành một nền hành chính công khai, minh bạch hơn.

Ông Sản cho rằng cải cách hành chính là một trong những yếu tố then chốt để thực hiện phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

Với chủ đề "Vai trò của thanh tra trong tiến trình cải cách khu vực công hướng tới quản trị tốt," Hội nghị Thanh tra châu Á lần thứ 11 đã dành nhiều thời gian trao đổi các chủ đề, những cải cách về pháp lý để quản trị tốt trong hệ thống cấp phát ở khu vực công; cải cách công tác giải quyết khiếu nại của công dân; thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự được nêu trong hiến chương của cơ quan thanh tra./.

(TTXVN/Vietnam+)