Trong hai ngày, 22-23/2, phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tăng cường hành động vì thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững” (Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals).

Chủ đề của UNEA-5 nhằm kêu gọi tăng cường hành động để bảo vệ, phục hồi thiên nhiên và thực thi các giải pháp dựa vào thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo hài hòa ba yếu tố trong phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các thành viên từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại phiên họp ở điểm cầu Việt Nam (trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường), Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh trước diễn biến của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, phiên họp này tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự dự kiến, xem xét quyết định tổ chức phiên họp đặc biệt để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

Trong số đó, UNEA-5 tập trung vào các vấn đề về quản trị và chính sách môi trường quốc tế; chiến lược giữa kỳ (Medium-Term Strategy) giai đoạn 2022-2025 và chương trình hoạt động và ngân sách giai đoạn 2022-2023; nội dung đóng góp cho các cuộc họp của Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF) và việc thực hiện các nội dung môi trường trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; tình hình thực hiện các quyết định và nghị quyết đã được thông qua tại UNEA-4.

[Tết trồng cây Xuân Tân Sửu: Việc làm nhỏ nhân lên nhiều cánh rừng lớn]

Kết thúc ngày họp đầu tiên (22/2), UNEA-5 đã ghi nhận báo cáo của chủ tọa phiên họp lần thứ 5 Ủy ban đại diện thường trực mở rộng (OECPR-5) và thông qua các văn kiện quan trọng: dự thảo quyết định về chiến lược giữa kỳ cho giai đoạn 2022-2025 và chương trình hoạt động, ngân sách cho giai đoạn 2022-2023; dự thảo quyết định về quản lý quỹ ủy thác và các khoản đóng góp; dự thảo quyết định về việc hoãn và tiếp tục tổ chức Phiên họp UNEA-5.

Trong ngày họp hôm nay (23/2), phiên họp UNEA-5 sẽ xem xét ghi nhận các báo cáo về tình hình triển khai các quyết định và nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp trước đồng thời sẽ xem xét thông qua thông điệp của chủ tọa phiên họp UNEA-5.

Trước đó, từ ngày 15-17/2, Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban đại diện thường trực mở rộng (OECPR-5) chuẩn bị cho phiên họp UNEA-5 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bên lề của UNEA-5 lần này, UNEP cũng tổ chức 2 phiên đối thoại lãnh đạo với chủ đề “đóng góp của trụ cột môi trường trong phát triển bền vững nhằm xây dựng một thế giới hậu đại dịch kiên cường và toàn diện”./.

Hùng Võ (Vietnam+)