Ngày 24/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố - Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp lần thứ XII để đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2013 và xây dựng nhiệm vụ năm 2014.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố - Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá công tác phòng chống khủng bố ở Việt Nam trong thời gian tới đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức, không thể chủ quan, mất cảnh giác.

Trung tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, không ngừng nâng cao năng lực phòng chống khủng bố, nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thi hành, phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn luật.

Kết quả công tác phòng chống khủng bố sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Năm 2013, công tác phòng chống khủng bố của lực lượng Công an Nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh tình hình khủng bố trên thế giới và khu vực Đông Nam Á diễn biến phức tạp; đất nước gặp nhiều khó khăn gay gắt, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá.

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống khủng bố; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát âm mưu, thủ đoạn khủng bố, phá hoại để xây dựng phương án phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; kịp thời đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan khủng bố, biểu tình phá rối an ninh; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố với các tổ chức quốc tế và cơ quan thực thi pháp luật các nước; tổ chức tốt công tác huấn luyện, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí nhằm nâng cao năng lực phòng chống khủng bố.

Đặc biệt, Luật Phòng chống khủng bố đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/10/2013. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống khủng bố trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và công tác đấu tranh phóng chống khủng bố./.