Toàn cảnh Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 ở Bình Nhưỡng ngày 7/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 Nhân dịp Đảng Lao động Triều Tiên tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7, ngày 6/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Đại hội.

Nhân dịp ông Kim Jong-un đã được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng đến ông Kim Jong-un./.