Hội thảo “Cơ chế nhân quyền quốc gia: Kinh nghiệm của Australia và nghiên cứu của Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội ngày 30/7.

Đây là hoạt động do Bộ ngoại giao chủ trì nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nhân quyền Việt Nam-Australia giai đoạn IV (2012-2013).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền con người và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về quyền con người, cải thiện thể chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Thứ trưởng cho biết, hiện nay các quốc gia đang xây dựng những thể chế quốc gia đa dạng nhằm đảm bảo quyền con người, trong đó có cơ quan nhân quyền quốc gia. Các cơ quan này được xây dựng theo những mô hình khác nhau trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước, nhằm bổ sung cho các thiết chế hiện có về quyền con người.

Do đó, việc nghiên cứu khả năng thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cũng là một phần trong tổng thể công tác tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống luật pháp, tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đồng thời tăng cường các thể chế quốc gia bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman phát biểu: "Thông qua sự hợp tác này, các chuyên gia Australia sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực của các tổ chức có liên quan để thực hiện các quyền, nghĩa vụ hiệp ước của con người, cải thiện tiếp cận và củng cố nhân quyền trong tố tụng hình sự và dân sự, phổ biến thông tin pháp lý... Chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích của mình cho các bạn, đồng thời Việt Nam sẽ chọn được mô hình phù hợp với các nguyên tắc Paris và tình hình chính trị-xã hội hiện nay của Việt Nam."

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền và là thành viên của 5 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người.

Việt Nam cũng đang hoàn thiện những bước cuối cùng để tham gia Công ước Chống tra tấn và đã phê chuẩn Công ước về Quyền của người khuyết tật, đồng thời luôn ủng hộ hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và hợp tác đầy đủ với các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng đã quyết định ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Hai ngày diễn ra hội thảo (30-31/7) là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động thực tiễn... của hai nước trao đổi ý kiến, quan điểm, kinh nghiệm về các cơ chế quốc gia nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Đặc biệt, với trọng tâm là các cơ chế hiện hành tại Australia và Việt Nam, các diễn giả sẽ chia sẻ thông tin, đúc kết bài học thiết thực trong công tác đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở mỗi nước./.

PV (TTXVN)