Mô hình nuôi bò thoát nghèo bền vững của một hộ nông dân ở xã Tân Mỹ, Vĩnh Long, (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vẫn còn một bộ phận người dân có mức sống thấp.

Nhân Tháng hành động vì người nghèo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã giải đáp một số nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.

Nâng chuẩn nghèo góp phần cải thiện đời sống nhân dân

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết mới đây phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam đã về đích trước hai năm so với cam kết quốc tế, là 1 trong 6 quốc gia thực hiện sớm nhất Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo.

Để đạt mục tiêu là một trong những nước đi tiên phong trong thực hiện mục tiêu về giảm nghèo có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết, đây là một chủ trương nhất quán của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết riêng về bảo đảm an sinh xã hội, trong đó giảm nghèo là một trong những mục tiêu phấn đấu đạt được với thời hạn sớm nhất.

Triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách cụ thể hỗ trợ người nghèo, như hỗ trợ đất sản xuất; hỗ trợ vay vốn; hỗ trợ kinh phí cho đồng bào vùng cao bảo vệ rừng; hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, nước sạch, bảo hiểm y tế…

Trong mỗi chương trình, Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể cho một bộ để triển khai thực hiện. Các bộ đều thực hiện công tác này với quyết tâm cao.

Nuôi ong làm giàu ở Thái Bình. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, Chính phủ vẫn dành nguồn lực cho thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Chương trình 30a hỗ trợ 64 huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững với việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu (công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình thiết yếu) để phục vụ đời sống dân sinh của đồng bào ở những nơi khó khăn.

Tại các huyện vùng núi còn khó khăn, Chính phủ quyết định hỗ trợ 30 huyện nữa với mức 70% tổng đầu tư cho cơ sở hạ tầng của huyện nghèo nhằm tạo cơ sở hạ tầng tốt hơn, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Việt Nam đã từng bước nâng chuẩn nghèo. Giai đoạn 2006-2010, chuẩn nghèo của Việt Nam quy định, đối với vùng nông thôn là 200.000 đồng/người/tháng, thành thị là 260.000 đồng/người/tháng.

Đến giai đoạn 2011-2015, ở vùng nông thôn chuẩn nghèo nâng lên là 400.000 đồng/người/tháng, ở thành thị là 500.000 đồng/người/tháng. Đặc biệt từ năm 2016, chuẩn nghèo sẽ được nâng cao hơn để vừa đảm bảo giá trị của đồng tiền, vừa góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo.

Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn mới

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo hướng đa chiều. Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều đầu tiên vẫn tính theo mức thu nhập. Mức thu nhập Bộ đề xuất với Chính phủ dự kiến sẽ cao hơn mức hiện nay (phụ thuộc vào khả năng ngân sách của Nhà nước để quyết định chuẩn này).

Thứ hai là những chuẩn để người nghèo có thể tiếp cận được với các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin…

Chính vì vậy, chuẩn nghèo đa chiều không chỉ có chuẩn nghèo thu nhập mà còn là chuẩn nghèo để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các dịch vụ cơ bản, thiết yếu về sức khỏe, học tập cũng như các thông tin…

Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đã giao Chính phủ xây dựng chuẩn nghèo của giai đoạn 2016-2020, thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2016 đến năm 2020.

Mô hình 'Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu,giảm nghèo bền vững' của Hội Nông dân huyện Gia Lộc, Hải Dương. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN 

Hiện nay, Chính phủ đã, đang làm chương trình này và sau khi có sự thống nhất sẽ có một Nghị định quy định chuẩn nghèo cho việc thực hiện. Để tránh chồng chéo trong việc thực hiện các chính sách về giảm nghèo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu Chính phủ rà soát lại toàn bộ chính sách đối với người nghèo, trên cơ sở đó, phân công lại trách nhiệm của các ngành trong từng lĩnh vực, mỗi ngành phải có trách nhiệm cụ thể trong thực hiện mục tiêu về giảm nghèo.

Chính phủ cũng quyết định chuyển từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia nói chung còn lại 2 chương trình: Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững.

Những đối tượng nghèo và những địa phương nghèo sẽ được dồn các nguồn lực của ngân sách Nhà nước và cộng đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.