Từ ngày 22 đến 25/5, khóa họp thứ 17 của Ủy ban cấp cao về hợp tác Nam-Nam được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc.

Tại hội nghị, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã được nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch điều khiển hội nghị.

Tại phiên khai mạc hội nghị, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cũng như tất cả các nước phát triển và đang phát triển đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa các nước đang phát triển, đồng thời coi đây là mối quan hệ hỗ trợ cho mối quan hệ giữa các nước phát triển và đang phát triển, nhưng không phải là mối quan hệ thay thế.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, đại điện Việt Nam, bà Ninh Thị Bình, Tham tán của Phái đoàn đại diện tại Liên hợp quốc, khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ hợp tác này và sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trên thế giới.

Tham tán Ninh Thị Bình cam kết Việt Nam sẽ cùng các nước đang phát triển tìm cơ chế hợp tác hiệu quả ở mọi cấp độ quốc tế, khu vực, tiểu vùng và quốc gia nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển dựa trên những nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng lợi ích cũng như chủ quyền và độc lập của nhau vì sự phát triển.

Bên cạnh đó, bà Ninh Thị Bình cũng nêu rõ đề nghị của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các mô hình hợp tác Nam-Nam và ba bên thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, hạ tầng và thương mại, vốn đã mang lại nhiều kết quả trong thời gian qua đối với nhiều nước đang phát triển khu vực châu Á và châu Phi.

Tham tán Ninh Thị Bình đồng thời kêu gọi các đối tác phát triển thực hiện các cam kết về giúp đỡ các nước đang phát triển trong việc hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thương mại, mở cửa thị trường, dỡ bỏ các rào cản bảo hộ mậu dịch, trong đó bao gồm các biện pháp dưới danh nghĩa “bảo hộ xanh.”

Ngoài ra, đại diện Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối và huy động nguồn lực của Liên hợp quốc để hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó bao gồm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa các nước đang phát triển với các đối tác phát triển.

Ủy ban cấp cao về hợp tác Nam-Nam là một diễn đàn quan trọng được tổ chức thường niên theo định kỳ 2 năm một lần với chương trình nghị sự quan trọng thảo luận các vấn đề "nóng" trên thế giới, các định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, trong đó có hợp tác ba bên với sự tham gia của các đối tác phát triển.

Hội nghị thu hút sự tham dự đông đủ của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, các đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức xã hội dân sự./.