Sản xuất vắc xin phòng bệnh tại Công ty Vắcxin và sinh phẩm số 1. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Việt Nam là một trong số ít các nước có khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm sản xuất vắcxin phòng bệnh cho người. Vắcxin do Việt Nam sản xuất không chỉ cung cấp đủ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng mà còn xuất khẩu và được quốc tế ghi nhận.

Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển việc nghiên cứu khoa học và sản xuất vắcxin tạo ra sản phẩm vắcxin phòng bệnh cho người an toàn, hiệu quả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vắcxin quy mô công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2015.

Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất vắcxin phối hợp với SCIC trong quá trình xây dựng dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Chương trình nghiên cứu “Phát triển sản phẩm quốc gia vắcxin phòng bệnh cho người”./.