Chiều 9/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" cho ông Bruce Campbell và bà Mandeep K.O'Brien, trưởng và phó đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA).

Thời gian qua UNFPA đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các chương trình dân số, nhất là trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của UNFPA và cá nhân ông Bruce Campbell, bà Mandeep K.O'Brien vào sự nghiệp dân số của Việt Nam, đặc biệt trong việc hỗ trợ xây dựng văn kiện về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

Thứ trưởng cũng mong muốn trên cương vị mới của mình, ông Bruce Campbell và bà Mandeep tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, triển khai tiếp các văn kiện mà hai bên đã ký kết.

Cảm ơn tình cảm mà Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam dành cho mình, ông Bruce Campbell nhấn mạnh chương trình bình đẳng giới là hoạt động chung được triển khai với sự tham dự của ba bộ, ngành của Việt Nam và 12 cơ quan của Liên hợp quốc. Chương trình đã tạo ra sức mạnh tập thể, nhưng theo ông Bruce Campbell, số đông phụ nữ đang bị ảnh hưởng, gánh chịu bạo lực gia đình vẫn còn đòi hỏi hai bên tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Trên cương vị mới, ông cam kết sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích cán bộ UNFPA tại Việt Nam, các quỹ quốc tế, các tổ chức khác của Liên hợp quốc chung tay giải quyết vấn đề bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông Bruce Campbell và bà Mandeep K.O'Brien đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam các hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình như: tham gia, xây dựng Kế hoạch chung về phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2012-2016; quản lý, chỉ đạo các dự án do UNFPA triển khai tại Việt Nam; thực hiện các dự án về dân số, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình của Liên hợp quốc từ tháng 3/2009 đến năm 2012.

Đồng thời, ông Bruce Campbell và bà Mandeep K.O'Brien ddax vận động xây dựng chính sách bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; tạo điều kiện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 13 văn kiện trình Chính phủ, trong đó có 5 văn kiện lĩnh vực dân số giai đoạn 2012-2016.../.

Mỹ Bình (TTXVN)