Trong các ngày 23 và 24/5, Hội nghị quốc tế các đảng cộng sản, công nhân do Đảng Cộng sản Séc và Moravia đăng cai tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả và phong trào xã hội từ hơn 20 nước trên thế giới, cùng đại diện nhiều tổ chức chính trị-xã hội và đảng bộ tại nhiều khu vực của Cộng hòa Séc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn dầu, đã tham dự hội nghị, trình bày tham luận chuyên đề về kinh nghiệm xây dựng công bằng xã hội trong sự nghiệp 30 năm đổi mới của Việt Nam, tích cực tham gia thảo luận tại hội nghị; có nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc với các đảng quốc tế dự hội nghị để trao đổi thông tin về tình hình và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 chủ đề chính: Phương hướng và phối hợp hành động của các đảng cộng sản, công nhân và lực lượng cánh tả ở châu Âu nhằm huy động xã hội dân sự, sự tham gia rộng rãi của nhân dân để phối hợp hành động chung; Tính chính đáng của việc xây dựng mặt trận chống phátxít sau 70 năm Chiến tranh Thế giới thứ hai; Các phương thức và kinh nghiệm xây dựng xã hội mới công bằng về mặt xã hội; Chủ nghĩa xã hội cho thế kỷ 21.

Các đại biểu nhất trí đánh giá chủ nghĩa tư bản tự do mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang tiếp tục tác động nghiêm trọng và nhiều mặt tới đời sống của quần chúng lao động; làm suy giảm an sinh xã hội, chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục, tạo sức ép về vấn đề việc làm, bảo vệ môi trường. Sự quay trở lại của cánh hữu và chủ nghĩa phátxít tạo thêm khó khăn cho cuộc đấu tranh của các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả tiến bộ trên thế giới. Thực tiễn đó đòi hỏi các đảng cộng sản, công nhân và các lực lượng tiến bộ ở châu Âu và trên toàn thế giới cần đánh giá chính xác tính phức tạp của diễn biến tình hình hiện nay, mở rộng và tăng cường hợp tác với các phong trào xã hội để mở rộng mặt trận đấu tranh, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một xã hội mới, công bằng.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng mặc dù chưa có tình huống cách mạng nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là lựa chọn cần thiết, đúng đắn nhất đối với nhân loại ngày nay; là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy công bằng xã hội và khắc phục triệt để những mâu thuẫn, bế tắc của chủ nghĩa tư bản đang bộc lộ ngày càng rõ bản chất phản tiến bộ, phản nhân văn của nó. Trong khi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là không thay đổi thì con đường xây dựng, đi lên chủ nghĩa xã hội có thể đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng nước trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Các đại biểu đánh giá cao và coi những thành công quan trọng của các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba… là những mô hình thực tế quan trọng thể hiện sức sống của chủ nghĩa xã hội, có nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu cho các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Các đại biểu nhất trí về việc cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đảng cộng sản, công nhân, mở rộng hợp tác với các lực lượng cánh tả và tiến bộ để đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống phátxít, bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động, xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Tuyên bố cuối cùng kêu gọi đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa phátxít 70 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai./.